Bijgewerkt 22-2-2016

 

Meertalig

 

 

    Hieronder linken naar artikelen over het leren van meer dan één taal. Ook koppelingen naar stukken over onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden zijn toegevoegd, daar waar de relaties met meertaligheid verduidelijkt, genuanceerd, ter discussie gesteld en ontkend worden.

 

 

 

 

 

 

 

Divers

 

Meertalig.nl

Een (inter)actief centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft.

 

Logopedie en meertaligheid. Meer moeilijkheden of meer uitdaging? 

Een onderzoek naar de knelpunten binnen logopedie en meertaligheid.

Masterscriptie Communicatie- en Informatiewetenschappen, Marieke van Weert, juni 2007.

 

Rijks Universiteit Groningen

Zoekterm 'Meertaligheid' intypen.

 

Meertaligheid in de Gouden Eeuw

Een publicatie door Willem Th. M. Frijhoff, uitgegeven door De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW.

"Tijdens de Gouden Eeuw kreeg het Nederlands geleidelijk aan vorm als standaardtaal van de samenleving van de Noord-Nederlandse Republiek. Maar was het Nederlands ook gemeengoed in het dagelijks leven?"

 

'Hebben' is het toverwoord

 

Diagnostiek van taalstoornissenbij kinderen in een tweetalige context

J. de Jong, 2012.

 

Themanummer Meertaligheid bij kinderen

In 2012 gaf het tijdschrift Signaal het themanummer Meertaligheid bij kinderen uit, geschreven door de intervisiewerkgroep Meertalige kinderen. De prijs is E6,20.

"Een greep uit de inhoud:

 Diagnostiek van taalstoornissen bij meertalige kinderen (Charlotte Mostaert, Hilde De Smedt en Hilde Roeyers)

 Meertalige kinderen met een logopedisch probleem: Hoe ga je met ze om? (Manuela Julien)

 Waarom interculturalisatie moeilijker is dan het lijkt (Hilde Zevenbergen)

 Het belang van spel en speelgoed bij kinderen in een meertalige context (Nina De Vos)"

     

Meertaligheid, wel of geen onderwerp?

Onderzoek naar communicatieve behoeften van de ouders van meertalige kinderen.

 

 

 

 

 

Het beste Nederlands spreken?

 

Moedertaal Instructietaal?

Een literatuurstudie naar de cognitieve consequenties van tweetaligheid, en het inzetten van de moedertaal als instructietaal in het onderwijs.

Masterscriptie mei 2009, Karine Jekel. Universiteit Utrecht.

 

 

 

 

Andersom: aanbod van informatie in de taal die men als tweede verwerft

     

    Over het geven van onderwijs in de taal die men nog niet goed beheerst met als doel deze goed te leren.

    (Momenteel geen linken)

 

 

 

 

 

Impliciet of expliciet?

 

Het nut van expliciet aanbrengen van grammaticaregels in tweede-taal onderwijs

Over de meerwaarde van bewuste kennis van de regels van een tweede taal. Een proefschrift vanuit de Rijks Universiteit Groningen.

 

Oefenen in woord-voor-woord verstaan als vorm van impliciet leren

Impliciet of expliciet woordenschatonderwijs bij eerste- en tweede taalverwervers. A. Vermeer, 2006

 

 

 

 

 

Ontwikkeling Lexilijsten in allochtone talen

 

Normeringsonderzoek Lexi-lijst Nederlands-Marokkaans onder 500 Marokkaanse gezinnen

 

 

 

 

 

Onderwijs en achterstanden

 

Een taaltoets voor alle peuters?

Uit Pedagogiek in Praktijk.

 

Vereniging het Jonge Kind

 

Studie naar de wenselijkheid en haalbaarheid van de invoering van centrale taaltoetsen in Vlaanderen in functie van gelijke onderwijskansen

 

 

 

 

 

 

 

Voor artikelen naar andere logopedische onderwerpen ga naar de Logopediebibliotheek.