Bijgewerkt (of eigenlijk opgeschoond) 9-11-2018

 

Meertalig

 

 

    Hieronder linken naar artikelen over het leren van meer dan één taal. Ook koppelingen naar stukken over onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden zijn toegevoegd, daar waar de relaties met meertaligheid verduidelijkt, genuanceerd, ter discussie gesteld en ontkend worden.

 

 

 

 

 

 

 

Divers

 

Meertalig.nl

Een (inter)actief centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft.

 

Rijks Universiteit Groningen

Zoekterm 'Meertaligheid' intypen.

 

Meertaligheid in de Gouden Eeuw

Een publicatie door Willem Th. M. Frijhoff, uitgegeven door De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW.

"Tijdens de Gouden Eeuw kreeg het Nederlands geleidelijk aan vorm als standaardtaal van de samenleving van de Noord-Nederlandse Republiek. Maar was het Nederlands ook gemeengoed in het dagelijks leven?"

 

Diagnostiek van taalstoornissenbij kinderen in een tweetalige context

J. de Jong, 2012.

 

Themanummer Meertaligheid bij kinderen

In 2012 gaf het tijdschrift Signaal het themanummer Meertaligheid bij kinderen uit, geschreven door de intervisiewerkgroep Meertalige kinderen. De prijs is E6,20.

"Een greep uit de inhoud:

 Diagnostiek van taalstoornissen bij meertalige kinderen (Charlotte Mostaert, Hilde De Smedt en Hilde Roeyers)

 Meertalige kinderen met een logopedisch probleem: Hoe ga je met ze om? (Manuela Julien)

 Waarom interculturalisatie moeilijker is dan het lijkt (Hilde Zevenbergen)

 Het belang van spel en speelgoed bij kinderen in een meertalige context (Nina De Vos)"

     

 

 

 

 

 

Het beste Nederlands spreken?

 

(Momenteel geen linken)

 

 

 

 

Andersom: aanbod van informatie in de taal die men als tweede verwerft

     

    Over het geven van onderwijs in de taal die men nog niet goed beheerst met als doel deze goed te leren.

    (Momenteel geen linken)

 

 

 

 

 

Impliciet of expliciet?

 

Oefenen in woord-voor-woord verstaan als vorm van impliciet leren

Impliciet of expliciet woordenschatonderwijs bij eerste- en tweede taalverwervers. A. Vermeer, 2006

 

 

 

 

 

Ontwikkeling Lexilijsten in allochtone talen

 

Normeringsonderzoek Lexi-lijst Nederlands-Marokkaans onder 500 Marokkaanse gezinnen

 

 

 

 

 

Onderwijs en achterstanden

 

Vereniging het Jonge Kind

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor artikelen naar andere logopedische onderwerpen ga naar de Logopediebibliotheek.